Thorsten Bahr

Thorsten Bahr

Verdienste
- Elsäkerhetsverkets behörighetsbevis
- Utbildningsintyg ELSÄK-FS 2006:1 och SSEN 50110-1, (2009)
- Utbildningsintyg ELSÄK-FS 2008:1 och den nya utgåvan av SS 436 40 00, (2011)