Elinstallationer
Vi utför alla typer av elinstallationer i bostäder, kontor och inom industrin. Nybyggnation, service, reparation, om- och tillbyggnad (ROT). Självklart medverkar vi vid projektering.

Lantbruk
Vi utför nyinstallationer och reparationer.

Industri
Vi utför bland annat projektering av totalentreprenad för industrin. Installationerna kan omfatta kraft och belysning, teletekniska anläggningar samt styr- och övervakningssystem inom såväl fastigheter som produktion.

Ombyggnation
Vi utför om- och tillbyggnation av bostäder, kontor och industri (ROT).